Health & Beauty Care World
MR JOSEPH KUANG- HÀN QUỐC

Trong thời gian làm việc tại Bắc Ninh, Việt Nam, khi mới sang làm việc tôi đã không thể thích nghi với môi trường ở đây. Do quá mệt mỏi và thường xuyên bị nhiệt miệng, nóng trong cho nên tôi thỉnh thoảng vẫn phải dùng thuốc mua ở những cửa hàng thuốc gần nhà. Sau đó được 1 người quen giới thiệu, tôi biết đến Đông trùng Hạ Thảo Đại Vinh. Ngay tối hôm đó, tôi đã uống 1 lọ trước khi đi ngủ, tôi cảm thấy đỡ mệt mỏi và ngủ rất ngon. Ở Hàn Quốc, Đông Trùng Hạ Thảo là một thực phẩm sức khỏe rất phổ biến giống như dạng thực phẩm bổ sung sức khỏe với tên gọi là “dongchunghacho”. Nhờ có Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông trùng hạ thảo ĐẠI VINH, tôi đã có thể thực hiện thành công công việc của mình khi làm việc tại Việt Nam với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh. Đông trùng hạ thảo ĐẠI VINH là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, tôi tự tin giới thiệu nó cho những người bị mệt mỏi kinh niên hoặc không thể ngủ ngon giấc khi không phù hợp với khí hậu địa phương. 

저는 베트남 박닌에서 주재원으로 근무하면서 근무 초기에 현지 환경에 적응이 안되어 극심한 피로와 감기 몸살 기운으로 가끔 현지 약국에서 약을 조제하여 복용하기도 하였습니다. 그러던중 지인을 통해서 코디셉을 알게 되어 잠자기전 코디셉 한병을 계속 복용하면서 피로감도 줄고 잠도 잘자면서 건강이 회복된 경험이 있습니다. 한국에서는 “동충하초”라고 하는 건강보조식품으로 매우 인기가 있는 건강식품입니다. 코디셉 건강식품 덕분에 베트남 근무하는동한 항상 활력있고 건강한 모습으로 현지근무를 성공적으로 수행할수 있게 되었습니다. 코디셉은 매우 좋은 건강식품으로 저와 같이 현지 기후 환경에 적응하는데 만성 피로감이나 숙면을 취하지 못하시는분들에게 자신있게 추천드립니다.

While working as a resident in Bac Ninh, Vietnam, I couldn’t adapt to the local environment at the beginning of my work. Due to extreme fatigue and cold sores, I sometimes took medicines prepared at local pharmacies. Then, through an acquaintance, I found out about DAI VINH Cordyceps, and while taking a bottle of Codycep before going to bed, I had the experience of reducing fatigue and getting a good night's sleep. In Korea, it is a health food that is very popular as a health supplement called “Dongchunghacho”. Thanks to DAI VINH Cordyceps Health Food, I was able to successfully perform local work while working in Vietnam with an energetic and healthy appearance. DAI VINH Cordyceps is a very good health food, and I confidently recommend it to people like me who are chronically tired or unable to get a good night's sleep while adapting to the local climate.